Slika3

MINISTRANTSKE VAJE

1. in 2. razred: 14.45 – 15.25

4. in ostali razredi: 16.45 – 17.30

Več na www.zupnija-svanton.si/ministranti/