V nedeljo, 1. marca, bodo po sveti maši pred cerkvijo potekale volitve za člane župnijskega pastoralnega sveta (2015-2020).
Kdo lahko voli: > po pravilniku ima pravico voliti vsak župljan župnije Sv. Anton, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (krst, sv. obhajilo, birmo).
Način glasovanja: > z glasovnicami, ki jih boste prejeli pred cerkvijo po maši. Vse o načinu glasovanja bo župnik povedal pri oznanilih.
Oddaja glasovnic: > oddaja glasovnic bo možna v nedeljo 1. marca. Tisti ki bodo glasovnice odnesli domov pa jih lahko oddajo v nedeljo 8. marca. Glasovnice se odda v zato označeno glasovalno skrinjico v cerkvi.
Rezultati: > znani bodo v nedeljo 15. marca.

Molitev v pripravi na izbor članov ŽPS:

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča:
Pojdite tudi vi v moj vinograd;
daj nam duha modrosti,
da se bomo velikodušno odzvali delu v župniji
in izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega sveta,
ki bodo v našem imenu in z našo pomočjo
sodelovali z duhovniki v dušnem pastirstvu
in uresničevanju smernic vseslovenske sinode.
To te prosimo po priprošnji Device Marije,
blaženega Antona Martina Slomška, blaženega Alojzija Grozdeta
in blaženih drinskih mučenk.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj
v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

Župnija Sv. Anton
Komisija za izbor članov pastoralnega sveta župnije Sv. Anton za mandatno obdobje 2015 – 2020.