Vstali Kristus naj vas spremlja in krepi!
To želiva vsem, posebno župnijskim sodelavcem: katehetom, članom župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta, pevovodjem in pevcem, ministrantom in bralcem beril in prošenj pri sv. maši, čistilkam in krasilkam bogoslužnih prostorov ter župnijskega doma, sodelavcem pri Karitas.

Vaša duhovnika

Župnik msgr. Franc Prelc
Duhovni pomočnik Marjan Jakopič, župnik župnije Bertoki