roma

Prijavite se lahko z vpisom na prijavni list v preddverju cerkve ali preko e-pošte: zupnija.svanton@gmail.com (Ime in Priimek, Naslov).
Odhod avtobusa iz parkirišča pred OŠ Sv. Anton je  ob 6.30 uri. Pridite nekaj minut prej.
Prispevek udeležencev v višini 25€ (avtobus, kosilo in vstopnine), bomo pobirali na avtobusu (prosimo, da pripravite točen znesek).
V ceno romanja je zajeto kosilo. Malico vzemite od doma.
Zaradi prestopa državne meje imejte sabo veljavno osebno izkaznico ali potni list!
Predviden povratek domov je okoli 20.30.

Župnijski pastoralni svet Sv. Anton
Delovna skupina za organizacijo župnijskega romanja 2015