150 let odprtja prostorov prve šole v novozgrajenem prizidku župnišču v Sv. Antonu

DSC_0006

Ivo Manfreda, 1999

V petek 19. februarja bo minilo natanko 150 let od odprtja novozgrajenega prizidka župnišču v Sv Antonu, namenjenega takratni trivialki (podeželska šola s tremi ali štirimi razredi).
Pred ustanovitvijo šole je v Sv. Antonu potekal enorazredni pouk pod vodstvom župnika že leta 1821, vendar se je naslednje leto zaključil.
Pobuda za ustanovitev šole v Sv. Antonu sega v leto 1864. 5. Oktobra so se na poziv tedanje koprske preture sestali na izrednem sestanku predstavniki antonske skupnosti, duhovnik Jožef Anton Brozina, šolski inšpektor in kapitan koprske preture. Soglasno so se odločili, da se v skladu z veljavno šolsko zakonodajo tedanjega avstrijskega cesarstva v Sv. Antonu ustanovi redna trivialka (podeželska šola s tremi ali štirimi razredi) z enim učiteljem, ki bo moral poleg poučevanja igrati orgle v župnijski cerkvi vse nedelje in praznike. V ta namen so v prvem nadstropju župnišča opremili sobo s katedrom, tremi stoli, osmimi klopmi, tablo, križem in sliko avstrijskega cesarja Franca Jožefa. Pouk se je pričel avgusta istega leta. Leta 1864 je Sv. Anton štel 960 duš, od tega je bilo 30 šoloobveznih dečkov in 44 deklic med 6. in 12. letom starosti.
Za namen šole so župnišču prizidali prizidek in slovesna otvoritev se je odvijala 19. februarja 1866. Zaslužni za šolo so bili Giovanni Domenico Picoli (koprski kapitan preture), Don Francesco Cebular (okrajni inšpektor in dekan v Krkavčah) ter Michiele Caurecich (lokalni inšpektor).

DSC_0157

februar 2016

Štiri dni po otvoritvi je šolo obiskovalo 54 dečkov in 18 deklic, kar je bilo občutno več kot pred otvoritvijo. Učenci so pri pouku uporabljali: Abecednik za slovenske šole, Malo berilo za slovenske ljudske šole z notami, Veliko berilo za slovenske šole, Mali katekizem, Keršanski katolski nauk, Svete liste in evangelij ter računico za slovenske šole.

Pouk je v prizidku župnišča potekal vse do leta 1898. To leto so odborniki župnije s pomočjo krajanov in na lastne stroške zgradili v letu dni šolsko zgradbo. V njej se je pouk pričel leta 1899. Leta 2008 so pričeli graditi poleg pokopališča novo osnovno šolo v Sv. Anton. Slovesna otvoritev težko pričakovane šole je bila 2. oktobra 2014 po šestih letih gradnje.

Viri:
Sv. Anton : stoletja na cvetoči in prijetni vzpetini / Natali Gak / Ars Scriptum, 2009 ;;
Kopija zapisnika o ustanovitvi šole Sv. Anton z dne 5. Oktober 1864 / Župnijski arhiv Sv. Anton
Šola Prade nekoč in danes: zbornik prispevkov ob 100-letnici šolskega poslopja in 145-letnici ustanovitve šole; Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, 2009