Na današnjo 18. nedeljo med letom je v bertoški cerkvi Vnebovzete Device Marije potekala nedeljska maša, pri kateri se je župnik g. Marjan Jakopič poslovil od župljanov, saj bo že prihodnjo nedeljo nastopil novo službo v kraški dekaniji.
Pridigo je namenil župljanom obeh župnij, preberite si jo lahko v nadaljevanju:

Dragi bratje in sestre župnij Bertokov in Sv. Antona. Prišel je trenutek slovesa. Moja pot med vami se je začela 20. avgusta 2000. Že v začetku mojega delovanja med vami je Bog poslal preizkušnjo. Ko gledam sedaj nazaj na to prvo leto je bila to posebna božja milost. Sam sem vse zdravstvene težave in tudi druge dal v božje roke. Božja milost je delovala in sam sem vedno bolj čutil kako je Bog mene prečiščeval in mi pomagal , da sem še bolj stopal po poti božje volje. Tudi vam je Bog pomagal k bolj zavzetemu krščanskemu življenju. Hvala vsem, ki ste mi v teh letih delovanja in življenja med vami stali ob strani in mi pomagali. Posebno leto je bilo leto sv. misijona in nove maše Alana Tedeška. To je bilo leto 2005. Takrat so bili mladi zelo zavzeti v pripravi na novo mašo. Leta 2006 sta se v župniji pridružila g. Franc Prelc in njegova sestra Kristina Prelc, ko smo skupaj se podpirali in rasli v družino. Že leto prej se je novembra meseca začelo obnavljati staro župnišče. Ta obnova je trajala tri leta in je bilo leta 2009 slovesno blagoslovljeno kot hiša »karitas«. Vsako leto smo z družinami obhajali prva obhajila otrok in zakramente sv. birme. Posebno leto je bilo tudi leto 2007/08 ko je devet odraslih katehumenov po enoletni pripravi za veliko noč 2008 prejelo zakramente, ki jim jih je podelil škof dr. Jurij Bizjak. Zadnje večje delo, ki mi bo ostalo v spominu je obnova zvonika in pročelja cerkve . To je bilo v mesecu marcu in aprilu 2014. Vsa ta dela in slovesnosti ne bi imela vrednosti, če ne bi bilo pri tem veliko ljubezni, potrpežljivosti, in vaše podpore v molitvi, z darovi in dobrohotnega sodelovanja. Bogu hvala za vse. Pri zadnji sv. birmi in škofovi vizitaciji v Bertokih sem se želel pogovoriti s škofom o moji nadaljnji službi, kaj on misli, ali naj ostanem še naprej na isti župniji ali naj začnem še kje na novo svoje služenje. Po daljšem pogovoru, mi je g. škof rekel: »Pripravi se«, za možno selitev in tako se je letos pokazala božja volja, da začnem svojo novo življenjsko izkušnjo na Krasu, ko prevzemam župnije Komen, Gorjansko in Škrbino. V Komnu bova prebivala skupaj še z drugim duhovnikom, ki je župnij Kobjeglava in Štanijel in obenem tudi kot duhovni pomočnik v Komnu in drugih župnijah.IMG_0119 Po najini pripravljenosti, da živiva in delujeva čim bolj v edinosti in medsebojni ljubezni, prosiva za vašo molitev in duhovno podporo. Duhovna povezava bo ostala še naprej med nami.
Amen.

Ob koncu bogoslužja so se g. Marjanu zahvalili predstavniki posameznih skupin ki delujejo v okviru župnije Bertoki. Po maši je pred župniščem potekalo druženje s prigrizkom.
Naš župljan, slikar Vojko Gašperut je po maši g. Marjanu v spomin podaril sliko bertoške cerkve Vnebovzete Device Marije.

Prihodnjo nedeljo 7. avgusta pa bodo v Bertokih že pozdravili novega župnika.

IMG_0131