Beseda življenja
Oktober 2016

"Vse zmorem v njem, ki mi daje moč."
(Flp 4,13)

Srečanje v nedeljo 6. oktobra ob 15. uri.