Kaj je župnijski gospodarski svet?

Župnijski gospodarski svet je po svoji naravi in namenu župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki obravnava vprašanja povezana z gospodarskimi zadevami župnije in materialnimi pogoji za njeno versko in pastoralno delovanje; pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje in pri tem sodeluje z Župnijskim pastoralnim svetom.

Kakšne so naloge župnijskega gospodarskega sveta?

Gospodarski svet skrbi v skladu z cerkvenimi določbami, da se sredstva namensko uporabljajo: zlasti dobrodelnost, vzdrževanje cerkvene opreme in primernega bogoslužja ter za pravično in urejeno delovno razmerje, če ima župnija redno zaposlene osebe. Daje mnenje in soglasje za večje naložbe.

Precednik ŽGP: msgr. Franc Prelc

Člani župnijskega gospodarskega sveta 2015-2020:

  1. Marko Željko
  2. Jože Kastelic
  3. Štefan Valenčič
  4. Iztok Turk
  5. Aldo Cah

Člani župnijskega gospodarskega sveta 2010-2015:

  • Marko Željko
  • Jože Kastelic
  • Štefan Valenčič
  • Iztok Turk
  • Dean Fikon

Posodobljeno: 05.05.2015