PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju delovanja in poslovanja slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Katoliška Cerkev v Republiki Sloveniji, po odredbi Slovenske Škofovske Konference, z letošnjim letom postopoma prehaja na elektronsko vodenje matičnih, krstnih in pogrebnih knjig, za kar bo skrbel Pastoralni informacijski sistem PasIS.

Ker je iskanje po knjigah in sestavljanje družin zamudno, bi bil veseli če izpolnite obrazec (v priponki). To nam bo pri vnosu oseb v veliko pomoč.

Vpišite čim več podatkov, ostale ki jih ne poznate bomo poiskali po knjigah. Obrazec lahko izpolnjujete tudi v elektronski obliki. Ko končate z vnosom podatkov obrazec natisnite, saj se vnešenih podatkov ne da shraniti.

Izpolnjen obrazec nato vrnete župniku Francu ali pa jih v zaprti kuverti oddate Miloš-u (na kuverto napišite »za PasIS«).

Hvala.

Župnija Sv. Anton
Za dodatna pojasnila in vprašanja pišite na zupnija.svanton@gmail.com

OBRAZEC – Družinska kartoteka